Մահվան դեմ պայքարող այս երեխան 7 բառ արտասանեց, որն էլ ապացուցում է Աստծո գոյությունը

976

nor-info