Home Tags ուժեղ քամ

Tag: ուժեղ քամ

Այսօրվա ուժեղ քամու ԾԱՆՐ հ ե տ և ա ն ք...

Այսօրվա ուժեղ քամու ԾԱՆՐ հ ե տ և ա ն ք ն ե ր ը. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ Վանաձորն այս պահին... Լուսանկարները ստորև․ Ահավոր է․․․ Վնասների չափը դեռ ճշտվում է․․․

Related

Related