Ամեն ապրած օրվա համար միշտ օրհնություն ձեզ կտրվի, Փորձություններից դուք մի վախեցեք, այն ընդունեք վստահությամբ, Հաղթության համար ձեզ իմաստություն և մեծ զորություն Ես կտամ անձամբ, Ամեն ապրած օրվա համար միշտ օրհնություն ձեզ կտրվի:

223

Նյութի աղբյուր՝

За каждый день своей жизни ты всегда будешь благословен, Не бойся испытаний, прими это с уверенностью, Мудростью и великой силой для Победы.