Բարի գիշեր, Զինվորս Խաղաղ լինի գիշերդ Աստված ձեզ պահապան

284

Բարի գիշեր,

Զինվորս Խաղաղ լինի գիշերդ Աստված ձեզ պահապան