Իսկ դու վստահում ես նրանց?

683

>Իսկ դու վստահում ես նրանց?👍👍👍