Թող ամեն ինչ Աստծո կամքով լինի,քանի որ Աստծո կամքը բարի է

507

Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո,

եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:Картинки по запросу Աստծո կամքը բարի Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր.եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւզօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն: