Աղոթք պաշտպանության, Տեր, օրհնիր այն տունը, որում ապրում ենք…….

434

Տեր, օրհնի՛ր այն տունը, որում ապրում ենք,

այն հողը,որի վրա ոտք ենք դնում,

ու այն ճանապարհը, որով անցնում ենք,

Տեր, վերցրու մեզ Քո Սրբերի քողի տակ ,

ազատիր վտանգից, չարից, դանակից,

թրից, թույնից, կրակից, ջրհեղեղից,

մահացու խոցից և իզուր մահից:

Տեր, պաշտպանիր մեզ տեսանելի և

անտեսանելի թշնամիներից,

բոլոր անախորժություններից,

չարիքներից և դժբախտություններից:

Ամեն:

nor-info.ru