Աղոթք լուսաբացի

149

Ո՜վ Աստուածային Փրկիչ,

տո՛ւր ինձ Քո շնորհը, որպէսզի

չբաղձամ այնքան մխիթարուել՝ որքան մխիթարել,

այնքան հասկացուել՝ որքան հասկանալ,

այնքան սիրուել՝ որքան սիրել:

Արդարեւ, տալով ենք ստանում,

ինքներս մեզ մոռանալով ենք հասկացողութիւն գտնում,

ներելով ենք ներւում,

մահանալով ենք յարութիւն առնում յաւիտենական կեանքին:

Ամէն:

lavinfo.com