Իրիկնաժամի աղոթք

164

Ո՜վ Տեր,

թող որ իմ կյանքը լինի այն հացը, որ կազդուրում է,

իմ ժեստերը թող լինեն այն ըմպելին, որ զովացնում է,

իմ խոսքը թող լինի այն լույսը, որ փայլում է։

Հայնժամ, եղբայրներիս ու քույրերիս հետ

աճման ու ինքնանվիրման հաղորդության մեջ,

մի «Մեծացուսցէ» կլինեմ, Անվանդ ձոնված,

և Ավետարան, աշխարհի համար

Ամեն:

lavinfo.com