Ու էտ նեղ մաջալին ՝ Նառա սուս …

508

Ու էտ նեղ մաջալին ՝ Նառա սուս …