Օրվա խորհուրդը

118

«Ընտանիք» բառը գալիս է «ընդ տանիք» բառից և նշանակում է մի տանիքի տակ ապրողներին: Եկեղեցու տանիքի տակ մշտապես հավաքվողները Աստծո մեծ ընտանիք են:

qahana.am