Այս մգամաշկ տղան նրանց գարշելի թվաց, սակայն բժիշկը ճշմարտությունը բացահայտելով նրանց նրանց շոկի ենթարկեց

282

lavinfo.com