Այս մգամաշկ տղան նրանց գարշելի թվաց, սակայն բժիշկը ճշմարտությունը բացահայտելով նրանց նրանց շոկի ենթարկեց

267

Այս մգամաշկ տղան նրանց գարշելի թվաց, սակայն բժիշկը ճշմարտությունը բացահայտելով նրանց նրանց շոկի ենթարկեց

 

 

 

lavinfo.com