Երեխան փախել է մանկապարտեզից և սկսել զբոսնել փողոցում

357

no-info